Asline leluhur’e masyarakat Nuswantoro iku duwe macem-macem kebiasaan sing sek dilakoni sampe saiki. Wujud’e onok seni, kanuragan sampe perdagangan. Kebiasaan iku mau onok sing awet, nanging yo onok sing ilang mergo dianggep kuno. Salah siji kebiasaan’e masyarakat jaman kepungkur utamane poro wong wedok yoiku “Petan”. Kebiasaan iki dilakoni sak marine tandang gawe teko pawon. Teges’e Petan iku golek tumo sing nemplek nang endas. Tumo iku dewe kewan cilik sing senengan’e manggon nang rambut lan nggarai gatel.

Peno kudu eroh nek sing nglakoni Petan gak cuma wong wedok, nanging yo onok wong lanang, koyok potrek lawas koleksine KITLV iki. Jaman kepungkur masyarakat Nuswantoro iku seneng ngingu kewan koyok kucing, kirik, pithik, wedus sampe kethek. Mergo kewan-kewan iku mau gowo tumo dadi nular nang rambut’e wong jaman biyen. Nek jaman saiki jarang wong nglakoni Petan mergo wis onok sampo lan peditox, obat gawe mateni tumo. Dadi nek onok sing takon kewan opo sing punah nanging gak dilindungi negoro ? Peno jawab ae tumo. (cs/shc)