Dalam keluarga Jawa, anak menyebut orang tuanya dengan panggilan Bapak dan Ibu. Orang tua Bapak dan ibu disebut Eyang atau Embah. Panggilan Eyang dalam bahasa Indonesia disebut Kakek atau Nenek. Lalu apa sebutan untuk orang tua Eyang dan seterusnya ?

Berikut ini adalah istilah dalam silsilah Jawa untuk penyebutan level keturunan kebawah, maupun leluhur (nenek moyang) keatas hingga 18 tingkat

URUTAN KE ATAS :

Moyang ke-18. Eyang Trah Tumerah
Moyang ke-17. Eyang Menyo-menyo
Moyang ke-16. Eyang Menyaman
Moyang ke-15. Eyang Ampleng
Moyang ke-14. Eyang Cumpleng
Moyang ke-13. Eyang Giyeng
Moyang ke-12. Eyang Cendheng
Moyang ke-11. Eyang Gropak Waton
Moyang ke-10. Eyang Galih Asem
Moyang ke-9. Eyang Debog Bosok
Moyang ke-8. Eyang Gropak Senthe
Moyang ke-7. Eyang Gantung Siwur
Moyang ke-6. Eyang Udeg-udeg
Moyang ke-5. Eyang Wareng
Moyang ke-4. Eyang Canggah
Moyang ke-3. Eyang Buyut
Moyang ke-2. Eyang atau Embah (Red, Indonesia : Kakek Nenek)
Moyang ke-1. Bapak & Ibu

DARI POSISI KITA :

Urutan ke bawah :
Keturunan ke-1. Anak
Keturunan ke-2. Putu
Keturunan ke-3. Buyut
Keturunan ke-4. Canggah
Keturunan ke-5. Wareng
Keturunan ke-6. Udeg-udeg
Keturunan ke-7. Gantung siwur
Keturunan ke-8. Gropak Senthe
Keturunan ke-9. Debog Bosok
Keturunan ke-10. Galih Asem
Keturunan ke-11. Gropak waton
Keturunan ke-12. Cendheng
Keturunan ke-13. Giyeng
Keturunan ke-14. Cumpleng
Keturunan ke-15. Ampleng
Keturunan ke-16. Menyaman
Keturunan ke-17. Menyo-menyo
Keturunan ke-18. Tumerah

Nama-nama bulan, hari dan waktu dalam kalender Jawa

A. Bulan atau Sasi

01. Wadana (Januari)
02. Wijangga (Februari)
03. Wiyana (Maret)
04. Widada (April)
05. Widarpa (Mei)
06. Wilapa (Juni)
07. Wahana (Juli)
08. Wanana (Agustus)
09. Wurana (September)
10. Wujana (Oktober)
11. Wujala (Nopember)
12. Warana (Desember)

a. Kasa : Juli – Agustus
b. Karo : Agustus
c. Katelu : Agustus – September
d. Kapat : September – Oktober
e. Kalima : Oktober – November
f. Kanem : November – Desember
g. Kapitu : Desember – Januari
h. Kawolu : Februari – Maret
i. Kasanga : Maret
j. Kasapuluh : Maret – April
k. Dhestal : April – Mei
l. Sadha : Mei – Juni

Candra Sengkala : Penanggalan Lunar atau Bulan
Surya Sengkala : Penanggalan Solar atau Matahari

Grafis Aan Andreas Satriaji S.IP

B. Hari atau Dinten

01. Radite (Minggu)
02. Soma (Senin)
03. Hanggara (Selasa)
04. Buda (Rabu)
05. Respati (Kamis)
06. Sukra (Jumat)
07. Tumpak (Sabtu)

Neptu Hari atau Neptu Dinten :

01. Ahad 5
02. Senin 4
03. Selasa 3
04. Rabu 7
05. Kamis 8
06. Jum’at 6
07. Sabtu 9

C. PASARAN atau PEKENAN (Weton)

Pon = Jenar
Wage = Cemengan
Kliwon = Kasih
Legi = Manis
Pahing = Abritan

D. Neptu Weton

01. Pahing 9
02. Pon 7
03. Wage 4
04. Kliwon 8
05. Legi 5

E. Wuku

Jumlah Wuku ada 30, satu Wuku merupakan satu minggu. Berikut ini adalah nama-nama Wuku

Wuku Shinta
Wuku Landhep
Wuku Wukir
Wuku Kuranthil
Wuku Tolu
Wuku Gumbreng
Wuku Warigalit
Wuku Warigagung
Wuku Julungwangi
Wuku Sungsang
Wuku Galungan
Wuku Kuningan
Wuku Langkir
Wuku Arandhasiya
Wuku Julungpujut
Wuku Pahang
Wuku Kuruwelut
Wuku Marakeh
Wuku Tambir
Wuku Medhangkungan
Wuku Maktal
Wuku Wuye
Wuku Manakil
Wuku Prangbabat
Wuku Bala
Wuku Wungu
Wuku Wayang
Wuku Kulawu
Wuku Dhukut
Wuku Watugunung

F. Sebutan Bulan Dalam Kalender Jawa Islam

Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Dulkangidah – Selo, Besar

G. Sebutan Windu

Adi, Kuntara, Sangara, Sancaya

H. Sebutan Bilangan

Siji = Eka : 1
Loro = Dwi : 2
Telu = Tri : 3
Papat = Catur : 4
Lima = Panca : 5
Nem = Sad : 6
Pitu = Sapta : 7
Wolu = Asta : 8
Sanga = Nawa : 9
Sepuluh = Dasa : 10
Satus = Sata : 100
Sewu = Sasra : 1000
Sepuluh ewu = Saleksa : 10.000
Satus ewu = Sakethi : 100.000
Sayuta = Sayuta : 1.000.000

I. Sebutan Masa Waktu

Jam 03:00 : Wayah Fajar Sidik (Bang-Bang Wetan)

Jam 04:00 : Wayah Bedhug Subuh

Jam 05:00 : Wayah Saput Lemah

Jam 06:00 : Wayah Byar

Jam 09:00 : Wayah Tengange

Jam 10:00 : Wayah Wisan Gawe

Jam 12:00 : Wayah Bedhug

Jam 13:00 : Wayah Luhur

Jam 15:00 : Wayah Lingsir Kulon

Jam 16:00 : Wayah Ashar

Jam 17:00 : Wayah Tunggang Gunung

Jam 17:30 : Wayah Tribalayu

Jam 18:30 : Wayah Surub – Candrikala

Jam 19:00 : Wayah Bakda Magrib

Jam 19:30 : Wayah Isya’

Jam 20:00 : Wayah Bakda Isya’

Jam 21:00 : Wayah Sirep Bocah

Jam 23:00 : Wayah Sirep Wong

Jam 24:00 : Wayah Tengah Wengi

Jam 01.00 : Wayah Lingsir Wengi

J. Sebutan Arah Mata Angin

Lor = Utara : Utara
Kidul = Daksina : Selatan
Wetan = Purwa : Timur
Kulon = Pracima : Barat

Demikian Sebutan Nama Leluhur Dan Waktu Dalam Budaya Jawa. Semoga bermanfaat, dan bisa dijadikan pedoman bagi generasi muda untuk mengenal jati dirinya. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang adiluhung ini. (far/hvs)

Ilustrasi gambar DevianArt